Check-up - Rob-Ben klimaatspecialisten

Ga naar de inhoud

Check-up


Ventilatie check-up

Wat houdt ventilatie check-up precies in?

Bij een ventilatie check-up controleren wij of u ventilatie/wtw systeem nog voldoet en goed functioneert.

Wij controleren hierbij de volgende punten en hierbij zal een rapport worden opgesteld en daarbij vrijblijvend advies.

De punten waarop wij controleren : - Controle vervuiling luchtkanalen
                                                   - Controle werking  mechanische ventilatie of wtw unit.
                                                   - Controle vervuiling mechanische ventilatiebox of wtw unit.
                                                   - Luchtzijdige metingen of de ventilator nog voldoende afzuigt en inblaast. ( hierbij worden geen ventielen versteld )

Na controle van bovenstaande punten, stellen wij een rapport op die in .pdf bestand via de mail naar u verstuurd wordt.

Wij zullen u installatie een status toekennen en daarbij een advies uitbrengen wat wij aanraden om het ventilatiesysteem weer optimaal te laten functioneren.

U installatie kan onderstaande statussen toegekend krijgen :

- Status A  Ventilatiesysteem is optimaal
- Status B  advies reiniging mechanische ventilatiebox of wtw unit.
- Status C  advies  kanaalreiniging inclusief reiniging mechanische ventilatiebox of wtw unit
- Status D advies kanaalreiniging inclusief reiniging mechanische ventilatie/wtw unit en luchtzijdig inregelen
- Status E advies vervanging mechanische venilatiebox/wtw unit met kanaalreiniging en luchtzijdig inregelen

Onze advies is vrijblijvend maar hierbij zult u wel een goed beeld krijgen van de conditie waarin u ventilatiesysteem zich bevindt.

Het rapport zal de volgende onderdelen bevatten :
- Gemeten waarden luchtzijdig per afzuigventiel
- Camera inspectie kanalen met eventuele foto's ( alleen de eerste meter vanuit beginpunt afzuigventiel )
- Status A, B, C, D, E  toegekend krijgen
- Eventuele opmerkingen
- Vrijblijvend advies

Bij interesse kijkt u bij tarieven voor de kosten van de ventilatie check-up en maak een afspraak.                                                                                      
                                                  
                                                   Terug naar de inhoud