menu
Ga naar de inhoud
Rookmelders
Rookmelders straks ook verplicht voor bestaande bouw per 1 juli 2022.
Nieuwsbericht | 27-02-2020 | 08:00

Voor nieuwbouw geldt dat op iedere verdieping waar gewoond wordt een rookmelder moet hangen. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Raymond Knops wil dat deze verplichting ook gaat gelden voor bestaande bouw. Het voorstel om dit vast te leggen in bouwregelgeving is inmiddels in internetconsultatie gegaan. Hiermee geeft de minister invulling aan het advies van brandweer, gemeenten, vastgoedeigenaren en de bouwende partijen om rookmelders voor alle woningen verplicht te stellen.

Minister Knops: “De meeste slachtoffers van brand vallen door het inademen van rook. Rookmelders redden dus mensenlevens. Uit TNO-onderzoek van afgelopen jaar blijkt dat rookmelders in alle woningen het risico op dodelijke slachtoffers vermindert. Daarom wil ik het Bouwbesluit op dit punt aanpassen en rookmelders niet alleen verplicht stellen voor nieuwbouw maar ook voor bestaande bouw.”
Inwerkingtreding

Om gebouweigenaren voldoende tijd te geven deze maatregelen in alle bestaande woningen door te voeren, zal deze verplichting pas per 1 juli 2022 ingaan.(bron:rijksoverheid)Niet alleen een gezond binnenklimaat is belangrijk, maar natuurlijk ook een veilig binnenklimaat.
Door minimaal op elke verdieping een rookmelder te hangen, voldoet u aan de verplichting en bij een mogelijke brand zal u tijdig worden gewaarschuwd.

Rookmelder met lithium batterij levensduur 10 jaar:
Onze voorkeur gaat uit naar de Google Nest rookmelder en de Honeywell XS100T. Bij beide rookmelders zit een app waarmee de rookmelders makkelijk zijn te configureren en te installeren.
Beide rookmelders hebben een lithium batterij die +/- 10 jaar meegaat.
Bij de Honeywell rookmelder dient er een externe module geplaatst te worden om de rookmelders in een app te configureren.

Rookmelder 230v gevoed:
Onze voorkeur gaat uit naar de Google Nest rookmelder 230v en de Fito 230 RF. De Google Nest is makkelijk te configureren via een app (Nest Protect).
De Fito 230 RF is draadloos koppelbaar tot een aantal van 20 stuks. Beide rookmelders zijn zeer betrouwbaar en zullen u tijdig waarschuwen bij brand.

De Google Nest rookmelder is niet alleen rookmelder, maar ook een koolstofmonoxide(CO) melder.
Koolstofmonoxide is een kleur- en geurloos giftig gas en wordt veroorzaakt door onvolledige verbranding in verbrandingstoestellen (bijv. cv ketel of houtkachel etc.).
Ook kan de Google Nest rookmelder dienen als een nachtlampje en bij het signaleren van een beweging zal in de avonduren het lampje oplichten.

De Honeywell rookmelder is ook een hittemelder, bij een snelle temperatuur stijging zal de melder afgaan.

Nest rookmelder :


Honeywell rookmelder:


Fito 230 RF rookmelder:De rookmelders zullen worden geïnstalleerd volgens de voorschriften zoals opgesteld in de NEN2555.

Kijk bij onze tarieven of servicecontracten over de verschillende opties voor het laten plaatsen van rookmelders.
Zo kunnen meteen alle werkzaamheden in één keer worden uitgevoerd en heeft u weer een gezonde en veilige woning.

Terug naar de inhoud