Kanaalreiniging Tilburg , Ventilatiesystemen , Duurzaam ventileren , Klimaatspecialisten , Ventileren , Luchtzijdig inregelen , Installeren ventilatie

Rob-Ben klimaatspecialisten

Ga naar de inhoud
Voorjaarsaanbieding

Het voorjaar is weer aangebroken en Rob-Ben Klimaatspecialisten heeft weer een leuke voorjaarsaanbieding bedacht.

Niet alleen is de nieuwe ventilatie unit niet alleen energiezuinig en muisstil, nu ook nog spotgoedkoop.

Heeft u interesse ?

Maak snel even een afspraak met ons, bij de optie : Afspraak maken.


Wij zijn Rob-Ben klimaatspecialisten,  wij zijn gespecialiseerd in het onderhouden en reinigen van ventilatiesystemen.


Ook het inbedrijfstellen van klimaatsystemen en oplossen van klimaatklachten vallen onder onze specialiteit.


Door ons hier volledig op te richtten, kunnen wij aan de klanten kwaliteit service verlenen en ze het beste advies geven.


Rookmelders straks ook verplicht voor bestaande bouw per 1 juli 2022.
Nieuwsbericht | 27-02-2020 | 08:00

Voor nieuwbouw geldt dat op iedere verdieping waar gewoond wordt een rookmelder moet hangen. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Raymond Knops wil dat deze verplichting ook gaat gelden voor bestaande bouw. Het voorstel om dit vast te leggen in bouwregelgeving is inmiddels in internetconsultatie gegaan. Hiermee geeft de minister invulling aan het advies van brandweer, gemeenten, vastgoedeigenaren en de bouwende partijen om rookmelders voor alle woningen verplicht te stellen.

Minister Knops: “De meeste slachtoffers van brand vallen door het inademen van rook. Rookmelders redden dus mensenlevens. Uit TNO-onderzoek van afgelopen jaar blijkt dat rookmelders in alle woningen het risico op dodelijke slachtoffers vermindert. Daarom wil ik het Bouwbesluit op dit punt aanpassen en rookmelders niet alleen verplicht stellen voor nieuwbouw maar ook voor bestaande bouw.”
Inwerkingtreding

Om gebouweigenaren voldoende tijd te geven deze maatregelen in alle bestaande woningen door te voeren, zal deze verplichting pas per 1 juli 2022 ingaan.(bron:rijksoverheid)

Wij hebben goede rookmelders geselecteerd die aan allen normen voldoen en zeer gebruiksvriendelijk zijn.
De rookmelders worden geïnstalleerd volgens de voorschriften in de NEN2555.
Kijk bij rookmelders voor meer informatie hierover.

Luchtzijdig inregelen

Wat is er zo belangrijk aan luchtzijdig inregelen van afzuigpunten in de woning bij mechanische ventilatie of ook de inblaaspunten bij wtw installaties?

Het belang ervan is, dat de juiste hoeveelheden worden afgezogen of toegevoerd.
Ook al is het gehele systeem gereinigd en draait de mechanische ventilator of wtw unit op zijn best, als je de ventielen niet goed inregelt functioneert het nog niet zoals het eigenlijk moet.

Vooral bij niet goed ingeregelde wtw installaties, kunnen er velen klachten ontstaan.

Zoals koude klachten, tochtklachten en stankklachten.

Dit geldt ook voor de mechanische ventilatie installaties.
- Condensklachten
- Stankklachten
- Geluidsklachten

Voorbeeld : 

Je hebt condensklachten in de badkamer of de geur van het koken blijft lang in de keuken hangen.
Kanalen zijn volledig gereinigd en de mechanische ventilator is onderhouden.
Maar de inregelventielen staan volledig dicht, waardoor er niet voldoende afgezogen kan worden of teveel bij de verkeerde punten.

Daarom is het niet alleen belangrijk dat alles goed onderhouden is, maar dat ook alles goed is ingeregeld.
Met inregelen worden alle afzuigpunten en toevoerpunten ingesteld op hoeveelheid lucht, die benodigd is voor die ruimte.
Dit inregelen is maar 1x nodig, als er na inregelen geen wijzigingen meer worden uitgevoerd aan de inregelventielen.

Na het inregelen kun je er zeker van zijn, dat alle afzuig of toevoerpunten voldoende doen en je ventilatiesysteem goed functioneert.

Klik op "luchtzijdig inregelen "  voor meer informatie hierover.Afzuigventilatorbox


Op moment zijn we zeer actief in de wijk Reeshof en hebben hier al vele woningen onder handen genomen. 

Wat ons is opvalt is dat er veel achterstallig onderhoud is aan de afzuigventilatieboxen en luchtkanalen.

Vaak wordt er geadviseerd als de afzuigbox veel lawaai begint te maken om er een nieuwe neer te hangen. 

Als deze natuurlijk in onbalans is, dan is dit wel het juiste advies. 


Maar in de meeste gevallen wordt dit veroorzaakt door vervuiling van de ventilator en verstopte luchtkanalen. 

Natuurlijk zullen de lawaai klachten opgelost zijn bij vervanging van de unit, maar bij verstopte kanalen zal de nieuwe unit nooit zijn rendement behalen.

De luchthoeveelheid die een afzuigventilatiebox kan afzuigen zal sterk verminderd zijn.

Wij hebben al bij vele klanten meegemaakt dat de afzuigbox  lawaai maakte, maar na reiniging van het systeem deze weer optimaal werktte en alle klachten weg waren.


Ook condensklachten in de badkamer kunnen veroorzaakt worden door verstopte luchtkanalen en afzuigventilatorbox.

Doordat luchtkanalen en de afzuigunit dichtslibben door achterstallig onderhoud zal de luchthoeveelheid die afgezogen wordt door de afzuigpunten sterk verminderen of zelfs volledig stoppen.


Ons advies is dan ook, laat het niet te lang liggen en voorkom klachten door het ventilatiesysteem goed te onderhouden.


Één keer per jaar de ventilatiebox volledig laten reinigen en eens in de  5 jaar de ventilatiekanalen.Warmteterugwin unit  (WTW)

Als u een wtw unit heeft hangen, is het van belang dat deze goed onderhouden wordt.

elk half jaar de filters uitzuigen en eens per jaar deze vervangen.

Vooral bij een wtw unit is het van belang dat de luchtkanalen goed gereinigd blijven, omdat je hier ook te maken hebt met inblaaslucht.
Mocht er vervuiling optreden in de inblaaskanalen blijf je dit verspreiden door de woning, voorkom dit en onderhoud je wtw unit goed.
Ook hier kan Rob-Ben klimaatspecialisten u van dienst zijn en er voor zorgen dat zowel de unit als kanalen volledig gereinigd worden en filters vervangen worden.
Want er is niks zo belangrijk dan een frisse en gezond binnenklimaat in het huis, waarin je leeft.

Jaarlijks onderhoud en filter vervanging van de wtw unit en inspectie van de luchtkanalen dat deze niet vervuild zijn.


Wij van Rob-Ben klimaatspecialisten kunnen u hiermee van dienst zijn en wij zullen er voor zorgen dat het ventilatiesysteem compleet gereinigd wordt en weer optimaal functioneert.

Bekijk onze site en wij hopen u snel te mogen ontmoetten.
Terug naar de inhoud